Zachęcamy do wsparcia finansowego i udostępniania naszej zrzutki, której celem jest pozyskanie środków na wykonanie przekopu udostępniającego, badań archeologicznych, a finalnie na udostępnienie do zwiedzania jedynych na świecie sztolni wykutych w bazalcie podczas II wojny światowej pod wzgórzem Kamienna Góra w Lubaniu.

Przyłączcie się do tego niezwykłego przedsięwzięcia i przygotujcie się na wielką przygodę, jaką z pewnością będzie wejście do podziemi, gdzie ludzka stopa nie stanęła od przeszło 75 lat.
Dolny Śląsk to region pełen tajemnic.
Co kryją sztolnie, wykute w mieście bronionym zaciekle niemal do końca wojny?

Wspólnie odkryjmy tajemnice podziemi Kamiennej Góry w Lubaniu!

Z góry dziękujemy za pomoc :)

Kolejny etap prac

Otrzymaliśmy z OUG we Wrocławiu, ostatni dokument niezbędny do realizacji zadania. Prace przy obiektach tego typu są poza właściwościami ww. urzędu, co bardzo ułatwi całe przedsięwzięcie (brak konieczności nadzoru górniczego).

Prace mające na celu wykonanie otworu badawczego w miejscu położonym najbliżej „wejścia” nie powiodły się. Ograniczenia spowodowane małą ilością miejsca nie pozwalały na wykorzystanie dużej wiertnicy, a mała wiertnica ze względu na trudne warunki geologiczne góry /łupki, bazalt/, nie wykonała przewiertu.
Podjęliśmy decyzję o przeniesieniu badań o 10 m dalej w miejsce pozwalające na użycie dużej wiertnicy.
Przeniesienie miejsca badań wymusza także przebudowanie sondy badawczej, która będzie musiała być wyposażona w mocniejszą kamerę i dodatkowe źródła światła, ze względu na zwiększenie odległości do końca zasypu.
Sytuacja epidemiologiczna w kraju dodatkowo utrudnia całe przedsięwzięcie, gdyż nie mamy możliwości testowania sondy w terenie tj. bezpośrednio w wykonanych wcześniej przewiertach…

Jak pisaliśmy wcześniej, nie ma zalegającej wody w podziemiach, co znacznie obniży koszty wykonania przekopu do ich wnętrza.
Po badaniach i ustaleniu, w którym miejscu kończy się zawał ziemny, będziemy mogli wystąpić do firmy AMC o wykonanie nowego – realnego kosztorysu, który musimy przedłożyć jako jeden z załączników do fundacji finansujących wykonanie przekopu.


Państwa 1% podatku to kolejna cegiełka, która ułatwi nam realizację naszych zadań.

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego programu online: dostępne wszystkie druki PIT, możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, bezpieczeństwo i wygoda.

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Przekaż 1% naszej organizacji