Możemy działać do końca 2020 r.

Zakończyliśmy prace polegające na ponownym obmierzeniu punktów znajdujących się w terenie. Wzięliśmy pod uwagę nowe informacje zdobyte w trakcie prac terenowych i po analizie posiadanych danych wyznaczyliśmy miejsce do wykonania odwiertu badawczego.

Dzięki ponownemu wsparciu finansowemu, uzyskanemu od fana naszego projektu, za kilka dni przyjedzie ekipa z Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych z Bolesławca i będziemy kontynuowali prace badawcze przy sztolni nr 1. Badania te są bardzo ważne dla dalszej realizacji projektu, gdyż dadzą nam odpowiedź na pytanie, „Na jak długim odcinku zawalone jest wejście do kompleksu ?’’. Bez odpowiedzi na to pytanie zrobienie realnego kosztorysu wykonawczego przez firmy specjalistyczne jest niemożliwe, a wysokość funduszy potrzebnych na realizacje przekopu nieznane. Pomoc finansowa jest niezbędna, gdyż nie każde prace da się zrealizować społecznie i bez niej projekt utknął by w miejscu.

Otrzymaliśmy od Konserwatora Zabytków zgodę na przedłużenie prowadzenia prac archeologicznych do końca 2020 roku, więc całość dokumentacji koniecznej do prowadzenia dalszych działań mamy na obecnym etapie załatwione.

Zaktywizowały się osoby, którym nasze działania są przysłowiową „solą w oku”. Dziwi ten fakt i bulwersuje, gdyż projekt jest społeczny i ma jeden podstawowy cel – uczynić z Lubania wspaniałą atrakcję turystyczno-rozrywkową. Wygląda na to, iż nie wszyscy są w stanie to zrozumieć, a osobiste powody są ważniejsze niż dobro ogółu w tym przypadku mieszkańców Lubania i okolic, ale o tym następnym razem….

Trzymajcie kciuki za realizację zadania!