Porządkujemy plac robót

Odkrywanie tajemnic podziemi Kamiennej Góry w Lubaniu to nie tylko kopanie i badania. To także wiele innych zadań, które trzeba zrealizować.
Jednym z nich są prace, które dziś rozpoczęliśmy, polegające na porządkowaniu placu robót i przygotowaniu ich na ostatni etap przedsięwzięcia.

Dzięki uprzejmości Mariusza Rala i Skład Opału Pisarzowice RAL oraz Bogdana Remeza, którzy bezpłatnie użyczyli nam samochód ciężarowy i koparkę, załadowano i wywieziono część urobku z wykopu.

Musimy zrobić miejsce na złożenie około 100 ton kamieni bazaltowych, które są ułożone na ostatnim 10-metrowym odcinku, dzielącym nas od wejścia i zbadania tajemniczego podziemnego kompleksu.

Dziś dostarczono także część materiałów, potrzebnych do zabudowy i wzmocnienia istniejącej oryginalnej obudowy w „buforze” i okolicach ścian, dzielących nas od wejścia do środka.

Właśnie tak realizuje się projekty obywatelskie – wspólnymi siłami!

Tekst i foto: Sebastian Terenda

Dodaj komentarz


Państwa 1% podatku to kolejna cegiełka, która ułatwi nam realizację naszych zadań.

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego programu online: dostępne wszystkie druki PIT, możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, bezpieczeństwo i wygoda.

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Przekaż 1% naszej organizacji