Walczymy dalej!

Walczymy dalej żeby sfinalizować projekt!

Jak już wcześniej pisaliśmy, „podróż w czasie” będziemy kontynuowali drogą na wprost, czyli przez ostatnie 10 metrów, które dzieli nas od wejścia do podziemnego kompleksu.

Wczoraj otrzymaliśmy ofertę od firmy AMC na wykonanie przejścia przez 10-metrowy odcinek z ułożonymi kamieniami, nazywany przez nas potocznie „buforem”.
Zabudowa i stabilizacja tego odcinka oraz wywóz podsadzki bazaltowej ułożonej pod stropnice kosztować będzie 104.000 zł.

Dzięki hojności Waszej i darczyńców, m.in. Kruszywa Polskie BAZALT Sp. z o.o. i NSZZ „Solidarność” KWB Turów, udało się już zgromadzić na ten ostatni etap 24.000 zł.

Brakuje nam jeszcze 80.000 zł.

Dziś złożyliśmy wniosek z prośbą o darowiznę do Grupa PGE za pośrednictwem KWB Turów, a także czekamy na odpowiedź o wysokości dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Postanowiliśmy także zwiększyć kwotę zrzutki do wysokości, która jest niezbędna, żeby dokończyć prace badawcze.

Po otrzymaniu decyzji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zgromadzeniu niezbędnych środków, wejdziemy w końcu do wnętrza bazaltowej góry – nie ma innej opcji!

Tekst: Sebastian Terenda
Foto: Kamil Chmura – Śladami Chmur

Dodaj komentarz