Wiemy coraz więcej!

Po wielu próbach i testach udało nam się stworzyć sondę, która zapisała obraz dobrej jakości i pozwoliła potwierdzić nasze przypuszczenia.

Wózek górniczy stoi zaraz przed skrzyżowaniem głównego chodnika sztolni 1 z chodnikiem sztolni nr 3 tzw. „depozytowej”. Ewentualne przedmioty pozostawione we wnętrzu kompleksu, będą się znajdowały właśnie tam, gdyż jest to jedyny „ślepy” chodnik będący częścią kompleksu i z tego względu znakomicie nadaje się na pomieszczenie magazynowe, a tory biegnące w jego głąb potwierdzają jego istnienie.
To jest pierwsza z niespodzianek, którą udało się odkryć i potwierdzić.

W prawą stronę biegną tory tzw. łącznika o dł. 25 m. ze sztolnią nr 2, natomiast na wprost są tory w stronę sztolni nr 4 tzw. „ucieczkowej”.
Patrząc w stronę wejścia do obiektu, można zauważyć duży „przedmiot” znajdujący się około 16-18 m od miejsca badań i jest to kolejna zagadka do rozwiązania, wymagająca dalszej rozbudowy sondy badawczej „SKAJTK”, która musi nagrywać obraz dobrej jakości na odległości około 20 m, gdyż w takiej odległości, będzie otwór badawczy nr 1 od miejsca gdzie kończy się zasypane wejście.

Prowadzimy rozmowy z firmami wiertniczymi na temat wykonania odwiertu badawczego nr 1, lecz stopień skomplikowania tego wiercenia, oraz duża ilość zleceń dla tego typu firm powoduje opóźnienia w wykonaniu odwiertu. Nie poddajemy się jednak i chcemy doprowadzić zadanie do końca.

Składamy materiał wideo i udostępnimy go w najbliższych dniach w celu zapoznania się z całością, a dziś kilka ujęć z tajemniczych Podziemi Kamiennej Góry w Lubaniu.


Państwa 1% podatku to kolejna cegiełka, która ułatwi nam realizację naszych zadań.

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego programu online: dostępne wszystkie druki PIT, możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, bezpieczeństwo i wygoda.

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Przekaż 1% naszej organizacji