Wniosek do Urzędu Miasta złożony

Etap dokumentacyjny projektu rozpoczęty.
Złożyliśmy wniosek do UM w Lubaniu o wydanie zgody na „Projektowanie i prawo dysponowania gruntem”.

Otrzymanie zgody jest niezbędne do prowadzenia dalszych prac projektowo-ziemnych na terenie wejść do sztolni na Kamiennej Górze.
Dziś dzisiejszym odbyło się świąteczno-robocze spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Słowińskim. Tematem spotkania były ustalenia zakresu koniecznej pomocy ze strony UM w trakcie realizacji poszczególnych etapów realizacji fazy 1 – projektu „Podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu”. W zakres wspomnianej pomocy konieczne jest zaangażowanie UM, ZGiUK oraz LPWiK.
Pan burmistrz zadeklarował niezbędną pomoc w zakresie swoich kompetencji oraz wyraził poparcie dla naszego projektu.

Istotnym jest, żeby realizacja przedsięwzięcia była wspierana przez jak największą liczbę osób, dzięki temu będzie ją po prostu łatwiej, taniej i sprawniej przeprowadzić.


Państwa 1% podatku to kolejna cegiełka, która ułatwi nam realizację naszych zadań.

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego programu online: dostępne wszystkie druki PIT, możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, bezpieczeństwo i wygoda.

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Przekaż 1% naszej organizacji