Wracamy!

23.08.2021 r. prace przy budowie sztolni badawczej pod wzgórzem Kamienna Góra w Lubaniu zostały wznowione.
Wsparcie i zaangażowanie naszych sympatyków i fanów strony Wyprawy LEONA sprawiło, że możemy kontynuować nasze badania, za co serdecznie Wam wszystkim dziękujemy.

Firma AMC wykonała kolejny metr wykopu i kontynuuje przekop w stronę wejścia do śluzy gazowej, a z naszych wyliczeń wynika, że za około 2 metry będziemy przy lewym ociosie śluzy.
Zabudowa tego odcinka i odcinka za wejściem do śluzy ustabilizuje skrzyżowanie sztolni nr 1 ze śluza gazową. Jest to konieczne do prowadzenia prac badawczych już we wnętrzu śluzy.
Uzyskamy też informacje, w jakim stanie jest wejście i sama śluza.

Ciekawostka ➡️ pierwsza z wyciągniętych z rumoszu stropnic była nawiercona bliżej lewej strony, co spowodowało, że powstał swojego rodzaju zsyp w lewą stronę, czyli w stronę wejścia do śluzy.
Przypadek?
Tam nie ma przypadków, tylko celowe zaplanowane działanie.

Wejście do wnętrza kompleksu militarnego pod Kamienną Górą w Lubaniu poprzez śluzę gazową jest drogą dłuższą, ale być może łatwiejszą do pokonania.
Ale o tym dowiemy się – być może – już jutro.

Tekst: Sebastian Terenda, Anna Chmura
Foto: Kamil Chmura – Śladami Chmur

Od góry - stropnica z wysadzanego odcinka, pod spodem stropnica z zawalonego odcinka, różnice w miejscu gdzie zostały nawiercone są bardzo widoczne.
Od góry - stropnica z wysadzanego odcinka, pod spodem stropnica z zawalonego odcinka, różnice w miejscu gdzie zostały nawiercone są bardzo widoczne.
Od góry - stropnica z wysadzanego odcinka, pod spodem stropnica z zawalonego odcinka, różnice w miejscu gdzie zostały nawiercone są bardzo widoczne.
Ten sam sposób osłabienia konstrukcji nośnej stropu. Nawiercenia stropnic pod kątem gwarantowały "złożenie" się stropu w zamierzonym czasie.
Ten sam sposób osłabienia konstrukcji nośnej stropu. Nawiercenia stropnic pod kątem gwarantowały "złożenie" się stropu w zamierzonym czasie.
Ten sam sposób osłabienia konstrukcji nośnej stropu. Nawiercenia stropnic pod kątem gwarantowały "złożenie" się stropu w zamierzonym czasie.

Dodaj komentarz


Państwa 1% podatku to kolejna cegiełka, która ułatwi nam realizację naszych zadań.

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego programu online: dostępne wszystkie druki PIT, możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, bezpieczeństwo i wygoda.

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Przekaż 1% naszej organizacji