Zachęcamy do wsparcia finansowego i udostępniania naszej zrzutki, której celem jest pozyskanie środków na wykonanie przekopu udostępniającego, badań archeologicznych, a finalnie na udostępnienie do zwiedzania jedynych na świecie sztolni wykutych w bazalcie podczas II wojny światowej pod wzgórzem Kamienna Góra w Lubaniu.

Przyłączcie się do tego niezwykłego przedsięwzięcia i przygotujcie się na wielką przygodę, jaką z pewnością będzie wejście do podziemi, gdzie ludzka stopa nie stanęła od przeszło 75 lat.
Dolny Śląsk to region pełen tajemnic.
Co kryją sztolnie, wykute w mieście bronionym zaciekle niemal do końca wojny?

Wspólnie odkryjmy tajemnice podziemi Kamiennej Góry w Lubaniu!

Z góry dziękujemy za pomoc :)

Znamy wstępny kosztorys

Otrzymaliśmy od firmy AMC szczegółowy kosztorys prac związanych z wykonaniem zabudowanego chodnika, umożliwiającego wejście do wnętrza sztolni pod Kamienną Górą w Lubaniu.

Wykonanie 25 mb. chodnika wraz z pracami przygotowawczymi, odwodnieniem sztolni i innymi niezbędnymi pracami, będzie kosztowało w zaokrągleniu 250 tys. zł.
W przypadku konieczności likwidacji wykopu z powodu niemożliwości przystosowania sztolni do ruchu turystycznego, potrzebne będzie 15 tys. zł na przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Znamy kwotę, która jest niezbędna na wykonanie fazy I projektu „Podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu”, czyli wykonanie przekopu, wejście do podziemi i inwentaryzacji ich wnętrza.

Poza wspomnianymi kwotami potrzebujemy uzyskać niezbędne pozwolenia na rozpoczęci prac, oraz zabezpieczyć nadzory: archeologiczny, saperski i budowlany.

Nadzór archeologiczny zapewni Muzeum Regionalne z Lubania, nadzór saperski, uzgadniamy z Patrol Saperski Bolesławiec, natomiast objęcie nadzorem budowlanym zaoferował bezpłatnie pan inż. Mirosław Janisz.
W grudniu-styczniu chcielibyśmy „dopiąć” sprawy związane z formalnościami i uzgodnieniami z (Tauron Polska, LPWiK), a w styczniu-lutym złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.


Państwa 1% podatku to kolejna cegiełka, która ułatwi nam realizację naszych zadań.

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego programu online: dostępne wszystkie druki PIT, możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, bezpieczeństwo i wygoda.

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Przekaż 1% naszej organizacji