Plany

Ze Starostwa Powiatowego, otrzymaliśmy przedostatni dokument.
Jutro wysyłamy komplet pism do OUG do Wrocławia i po otrzymaniu odpowiedzi będziemy w posiadaniu całości dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.

W celu obniżenia kosztów prac związanych z budową chodnika podziemnego, ekipa projektowa podjęła działania zmierzające do odpompowania wody z wnętrza sztolni nr 1.
Znaleźliśmy firmę, która wykona odwiert pionowy i udostępni niezbędny sprzęt do wypompowania wody, co umożliwi opuszczenie kamery do wnętrza i określenie długości zawału ziemnego. Długość zawału tzn. przekopanie go, generuje największe koszty, dlatego tak ważnym jest dokładne określenie jego długości.
Potrzebujemy finansowego wsparcia naszego działania, osoby chcące nam pomóc zapraszamy do kontaktu poprzez wiadomość prywatną.
Po przeprowadzeniu badań, jeśli okaże się, iż długość zawału wynosi np. 7 m, to koszty projektu zmniejszą się o 80 tyś. zł., a odpompowana przez nas woda, także znacząco obniży koszty wejścia do sztolni. W chwili obecnej projekt zakłada orientacyjną najbardziej zawyżoną długość zawału.
Uważamy, że warto spróbować, tym bardziej, że koszt prac wiertniczych wyniesie 2500 zł, a resztę prac wykonamy społecznie.