Kierunek Kraków

5.12.2020 r. przedstawiciele SMGŁ, w ramach realizowanego projektu, udali się do Mnikowa koło Krakowa w celu wykonania uzgodnień z Zakładem Robót Górniczych i Wysokościowych AMC.

W rozmowach ze strony AMC uczestniczyli panowie: dyrektor mgr inż. Andrzej Ciszewski, dyrektor do spraw produkcji Marian Walaszek, kierownik robót Janusz Mosur, kierownik działu geodezji i fotogrametrii dr inż. Mateusz Jabłoński.

Spotkanie z przedstawicielami Zakładu Robót Górniczych i Wysokościowych AMC

Rozmowy dotyczyły uszczegółowienia posiadanej wiedzy na temat koniecznych do wykonania prac budowlanych i górniczych. Przekazaliśmy informacje, które pozyskaliśmy w trakcie badań kompleksu i na ich podstawie AMC stworzy kalkulację inwestorską i dokumentację niezbędną do rozpoczęcia prac budowlano-górniczych przy lubańskim podziemnym kompleksie sztolni.

W terminie do 2 tygodni otrzymamy dokumentację, która po pierwsze powie nam o wysokości kosztów przedsięwzięcia, po drugie sprecyzuje zakres niezbędnych czynności do zrealizowania przed, w trakcie i po realizacji wykonania wykopu udostępniającego oraz małogabarytowej sztolni badawczej przez strefę zawału w sztolni nr 1.

Po uzyskaniu dokumentów i referencji od Zakładu AMC, rozpoczniemy proces gromadzenia środków finansowych i poszukiwanie ewentualnych innych wykonawców, którzy posiadają takie samo doświadczenie i profesjonalizm w pracach górniczych i przy realizacjach podziemnych tras turystycznych jak zakład z Mnikowa. Przedsięwzięcie jest bardzo skomplikowane i trudne, a bezpieczeństwo w trakcie realizacji prac jest dla nas najważniejsze. W końcu nieczęsto wchodzi się do podziemnego obiektu w którym nikt nie był od prawie 76 lat.

Po zgromadzeniu niezbędnych funduszy i podpisaniu umów, chcielibyśmy pod koniec stycznia 2021 r. rozpocząć prace budowlano-górnicze pod Kamienną Górą w Lubaniu.

Dodaj komentarz


Państwa 1% podatku to kolejna cegiełka, która ułatwi nam realizację naszych zadań.

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego programu online: dostępne wszystkie druki PIT, możliwość wysłania do Urzędu Skarbowego z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, bezpieczeństwo i wygoda.

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Przekaż 1% naszej organizacji